9 клас. Українська література. Тема жіночої долі у творчості Тараса Шевченка.

“І на оновленій землі врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, і будуть люде на землі…”

У творах Тараса Шевченка постають надзвичайно виразні й глибокі образи українських жінок – закоханих і щасливих, зневажених і гордих, жінок-покриток і жінок-матерів, ладних віддати своє життя заради дитини.

Продовжувати читання 9 клас. Українська література. Тема жіночої долі у творчості Тараса Шевченка.

9 клас. Українська мова. Конспект і тези науково-пізнавальної статті

Складання тез та конспекту статті — дуже важливе для нашого часу уміння, яким повинен володіти кожен випускник школи. Це один зі способів вивчення тексту, осмислення, засвоєння і запам’ятовування інформації, яка міститься у тексті.

Продовжувати читання 9 клас. Українська мова. Конспект і тези науково-пізнавальної статті

8 клас. Українська мова. Відокремлені члени речення. Тест-практикум

Відокремлення – це смислове виділення одиничного (непоширеного) або поширеного члена речення за допомогою інтонації й пауз (в усному мовленні) або розділових знаків (у писемному мовленні). Відокремлюються другорядні члени речення – означення, в тому числі й прикладка, обставини та додатки.

Продовжувати читання 8 клас. Українська мова. Відокремлені члени речення. Тест-практикум

7 клас. Українська мова. Сполучник

З самого малечку, научаючись розмовляти, дитинка поряд із словами мама, тато вживає свій перший сполучник і, аби сполучити два найдорожчих поняття. Вживаючи сполучники між однорідними членами речення й частинами складного речення, ми зв’язуємо поняття, предмети, явища, думки, приєднуємо схоже, до схожого, виражаємо залежність одного від другого та ін. Сучасна українська літературна мова створила справді багату, розвинену, гнучку сполучникову систему.

Продовжувати читання 7 клас. Українська мова. Сполучник

10 клас. Українська мова. Граматичні категорії іменника. Практикум

Ми з вами з’ясували, що знання основних граматичних категорій іменника необхідне для правильного вживання його форм. Існують труднощі у визначенні роду, числа, відмінка іменників, а також є певні особливості відмінювання цієї частини мови.

Продовжувати читання 10 клас. Українська мова. Граматичні категорії іменника. Практикум

10 клас. Українська мова. Особливості відмінювання іменників. Відміни.

Продовжувати читання 10 клас. Українська мова. Особливості відмінювання іменників. Відміни.

10 клас. Українська література. Леся Українка “Лісова пісня”

Фольклорно-міфологічна основа твору. Конфлікт між високим пориванням особистості та буденним життям, між мрією і дійсністю.

Продовжувати читання 10 клас. Українська література. Леся Українка “Лісова пісня”

10 клас. Українська мова. Морфологічна норма

Складні випадки визначення роду. Число і відмінок іменників

Шануймо українське слово

Морфологічні норми – це загальноприйняті правила вживання граматичних форм слів різних частин мови.

Продовжувати читання 10 клас. Українська мова. Морфологічна норма

7 клас. Українська література. Любов Пономаренко “Гер переможений”

Милосердя – це величезна сила, що зв’язує і об’єднує людей

Жіноче слово в літературі завжди звучить особливо, щиро. Завжди хвилюють твори, в яких авторки так тонко і по – жіночому фіксують кожен порух людської душі. Так обережно проникають у внутрішній світ своїх героїв. Такою є проза нашої сучасниці, талановитої письменниці Любові Пономаренко.

Продовжувати читання 7 клас. Українська література. Любов Пономаренко “Гер переможений”

7 клас. Українська мова. Прийменник

Прийменники похідні та непохідні. Розрізнення прийменників і синонімічних сполук з іншими частинами мови. Написання прийменників

Як нема без зірок небозводу,
Як блакиті без сонця нема,
Так і мови нема без народу,
і народу без мови нема.
В. Забаштанський
Продовжувати читання 7 клас. Українська мова. Прийменник